Pakalpojuma lietošanas noteikumi
SIA Läätsed.ee reģistrācijas numurs 12184293, adrese: Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +371 6616 3582 (turpmāk tekstā Pakalpojuma Sniedzējs), un klients, kurš veic pasūtījumu Lecas24.lv internetveikalā un identificē sevi, ievadot pareizus persnas datus (turpmāk tekstā pakalpojuma lietotājs), noslēdz līgumu par Lecas24.lv lietošanu (turpmāk tekstā lietotāja līgumu).

1. E- veikals

1.1. Lecas24.lv sniedz pakalpojumus interneta veikalā, kurā Pakalpojuma Sniedzējs pārdod preces Pakalpojuma Lietotājiem.
1.2. Lecas24.lv kā Pakalpojuma sniedzējam pieder domēns un preču zīme.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Līgumslēdzējas puses Līgumsaistību izpildē vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas uzskaitīti Lietotāja līgumā.

2.2. Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Lecas24.lv Lietotāju līgumā.

2.3. Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības vienpusēji mainīt līguma izmantošanas noteikumus, bet pienākuma informēt par to Pakalpojuma Lietotājus.

2.4. Lecas24.lv piedāvātie produkti tiek pŗdoti fiziskām un juridiskām personām.

2.5. Pakalpojuma Lietotājs apliecina, ka viņš ir vismaz 18 gadus vecs Latvijas iedzīvotājs, un ka viņam ir atļauja darboties un tā nav nekādi ierobežota.

3. Produkti un norēķinu kārtība

3.1. Pārdošanā izliktie produkti pēc galvenajiem noteikumiem ir apzīmēti, cik ilgā laikā tie tiek piegādāti. Lecas24.lv redzamo produktu pieejamība tehnisku problēmu dēļ vai noliktavas programmatūras kļūdas dēļ var mainīties.

3.2. Ja prece nav pieejama un sūtījums nevar tikt izpildīts, tad Lecas24.lv klientu apkalpošanas centrs Pakalpojuma Lietotāju par to brīdinās, piedāvājot jaunu piegādes laiku vai cita veida līdzīgu produktu, kas ir tajā pašā kvalitātē un cenas apmplitūdā, vai arī atdodot naudu, ja Pakalpojuma Lietotājs tā vēlēsies, kas tiks atgriezta ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

3.3. Norādītie produktu attēli ir ilustratīvam nolūkam un tie var atšķirties no faktiskās preces izskata. Lecas24.lv Produktu apraksti nav izsmeļoši un tie var saturēt nejaušas neuzmanības kļūdas.

3.4. Pakalpojuma lietotājs izvēloties nepieciešamo produktu, apņemas ievadīt visu vajadzīgo personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, piegādes adresi, pasta indeksu), un apņemas maksāt par produktu piedāvātajos maksājumu veidos (ar kredītkarti vai caur internetbanku).

3.5. Pakalpojuma lietotājs apliecina un garantē, ka samaksās pilnu pirkuma summu pirms pakalpojuma saņemšanas. Ja pakalpojuma Lietotājs ir izvēlējies maksāt par produktu ar bankas pārskaitījumu, tad viņš to apņemas samaksāt ne vēlāk kā trīs (3) kalendāro dienu laikā. Ja Pakalpojuma lietotājs izvēlas maksāt caur internetbanku, tad Pakalpojuma sniedzējs apņemas nekavējoties izpildīt pasūtījuma rīkojumu, tiklīdz nauda ir ienākusi Pakalpojuma Sniedzēja bankas kontā.

3.6. Pakalpojuma Lietotājs apņemas ievadīt patiesu informāciju. Līdz ar to Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par nekorekti norādītu datu gadījumiem izpildīt pakalpojumu, ko izraisījusi kļūdaina sniegtā informācija vai jebkuras no tās izrietošās sekas.

3.7. Pārdošana izdosies, ja Pakalpojumu Lietotājs Lecas24.lv ievadīs pareizus datus un samaksās par savu pasūtījumu korektu kopsummu.

4. Cenas

4.1. Lecas24.lv visas norādītās cenas ir EUR un ar cenā iekļautu PVN.

4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt norādītās cenas Lecas24.lv internetveikalā. Un ja Pakalpojuma sniedzējs ir izmainījis cenas uzreiz pēc Preču pasūtīšanas, kas vēl nav nonākušas pie Pakalpojuma lietotāja, tad Pakalpojuma Sniedzējam nav jāatmaksā nekādas kompensācijas, saistībā ar cenu izmaiņām.

5. Piegāde un piegādes nosacījumi

5.1. Saskaņā ar Pakalpojumu Lietotāja vēlmēm, Pakalpojuma Sniedzējs spēj piegādāt pasūtītos rduktus trīs (3) dažādos veidos:

5.1.1. Produktus piegādā ar Pakalpojuma lietotāja izvēlētā Omniva pakomāta termināļa starpniecību noteiktā laika periodā. Piegādes izmaksas sedz Pakalpojuma Sniedzējs.

5.1.2. Produktus, kurus Pakalpojuma lietotājs izvēlas saņemt ar Omniva kurjera starpniecību Latvijas Republikas robežās, un kuru kopējā pasūtījumu summa pārsniedz 48.00 Eur (ieskaitot PVN), tad piegādes izmaksas sedz Pakalpojuma sniedzējs. Bet ja sūtījuma summa ir zemāka par 48.00 Eur, tad Pakalpojuma Lietotājam par piegādi jāmaksā papildus 3.00 Eur (ieskaitot PVN), ja viņš vēlas paciņu saņemt ar Omniva kurjera starpniecību.

5.2. Kontaktlēcu piegādes laiks darba dienās katram produktam ir citādāks, ko var redzēt produktu pasūtīšanas lapā.

6. Līguma saistību pārtraukšana attiecīgi pēc Pakalpojuma Sniedzēja līgumā noteiktās kārtības

6.1. Ja Pakalpojuma Lietotājs vēlas pārtraukt pasūtījuma veikšanu un izbeigt pakalpojuma saistības, tad viņam par to ir nekavējoties rakstiski jāziņo Pakalpojumu Sniedzējam, nosūtot elektronisku ziņu uz info@lecas24.lv. E-pastā jānorāda sūtījuma veikšanas datums, kā arī sūtījuma numurs, kuru vēlaties anulēt, un Lietotāja kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, telefona numurs).

6.2. Kad Pakalpojumu sniedzējs saņem atsaukumu, tad atsaukums stājas spēkā pēc 7. punktā nosauktajiem Atgriešanas Noteikumiem.

6.3. Pakalpojuma Sniedzējs atgriež Pakalpojuma Lietotāja samaksāto naudu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad ziņa par atcelšanu tika saņemta.

6.4. Nauda tiks pārskaitīta uz to pašu bankas kontu, no kura Pakalpojuma Lietotājs tika maksājis.

7. Atgriešanas Noteikumi

7.1. Standarta kontaktlēcu atgriešana.

7.1.1. Lecas24.lv standarta kontaktlēcu pircējiem ir tiesības tās atgriezt atpakaļ trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

7.1.2. Standarta kontaktlēcu naudas atmaksai vispirms jākontaktējas ar Pakalpojuma Sniedzēju, lai saņemtu atpakaļ atgriešanas numuru. Bez saņemtā numura Lecas24.lv atpakaļ atgrieztās preces nepieņems un naudu neatmaksās.

7.1.3. Kontaktlēcām jābūt: neattaisītām, to oriģinālajā iepakojumā, kas derīgas otrreizējai pārdošanai, tātad nebojātā iepakojumā. Klāt pievienojot atpakaļ atgriešanas numuru, pasūtījuma numura kopiju vai rēķina kopiju, un ieteicams nosaukt iemeslu, kāpēc kontaktlēcas tiek atgrieztas. Tas viss jāizdara trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.

7.1.4. Kontaktlēcu atgriešanas izmaksas sedz Pakalpojuma Lietotājs.

7.1.5. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas Pakalpojuma Lietotājam paziņot trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā, kad nauda tiks atgriezta Jūsu kontā. Nauda automātiski tiks atgriezta tajā bankas kontā, no kura tika apmaksāts pirkums.

7.2. Nestandarta kontaktlēcas.

7.2.1. Nestandarta kontaktlēcas: Krāsainās kontaktlēcas, kontaktlēcas ar speciāliem efektiem un īpašo dizainu (tādas kā

toriskās un multifokālās kontaktlēcas).

7.2.2. Tā kā nestandarta kontaktlēcas ir sagatavotas speciāli pēc saņemtajiem parametriem (tātad tas ir pakalpojums, kas ir speciāli pielāgots Pakalpojuma Lietotāja vajadzībām), tās nevar atgriezt atpakaļ vai apmainīt, bet pasūtījumu var anulēt tikai divdesmit četru (24) stundu laikā pēc sūtījuma veikšanas. Šo paziņojumu nosūta uz Pakalpojuma Sniedzēja e-pasta adresi info@lecas24.lv.

7.3. Bojātas kontaktlēcas.

7.3.1. Ja Pakalpojuma Lietotājs nekavējoties atklāj, ka kontaktlēcas ir bojātas, tad viņam tūlītēji jāziņo tas Pakalpojuma Sniedzējam, lai risinātu tālāku kontaktlēcu atgriešanas procesu, atgriežot preci oriģinālajā iepakojumā, klāt pievienojot savu vārdu, sūtījuma numuru un iemeslu, kāpēc kontaktlēcas tiek atgrieztas.

7.3.2. Pakalpojuma Sniedzējs tālāk šo atpakaļ atgriezto preci nogādā ražotājam izskatīšanai. Un tikai tad, kad ražotāja eksperts atzīst, ka prece ir ar defektu, tad Pakalpojuma Lietotājs ir tiesīgs saņemt tādas pašas kontaktlēcas, tikai bez defekta pilnīgi par brīvu. Pakalpojuma Sniedzējam ir obligāti jāsamaina par defektīvām atzītās bojātās kontaktlēcas. Pakalpojumu Sniedzējam nav jāatgriež Pakalpojuma lietotājam samaksātā naudas summa, bet gan jāsamaina bojātā prece pret jaunu un nebojātu līdzvērtīgu produktu.

7.3.3. Ja ražotāja eksperts atklāj un atzīst, ka kontaktlēcas nebija bojātas, līdz nonāca pie Lietotāja, un tās tika sabojātas neievērojot lietošanas nosacījumus un apkopi, tad Pakalpojuma Lietotājs nav tiesīgs iegūt citu līdzvērtīgu preci. Lietotājs apņemas samaksāt par preci un sedz arī eksperta analīzes izmaksas.

7.3.4. Kontaktlēcu atgriešanas izmaksas sedz Pakalpojuma Lietotājs. Ja ražotāja eksperts atklāj, ka kontaktlēcas bijušas ar defektu, Jums tiks atgrieztas atpakaļ sūtīšanas izmaksas, bet pielikumā jābūt pievienotiem sūtījuma izmaksu dokumentiem.

7.4. Citu produktu atgriešana.

7.4.1. Higiēnas nolūkos atpakaļ atgriezt nav iespējams kontaktlēcu konteinerus, pinceti un apkopes līdzekļus.

8. Personas dati un to izmantošana.

8.1. Pakalpojuma Lietotājs sniedz skaidru un apzinātu piekrišanu Pakalpojuma Sniedzēja personas datu apstrādei.

8.2. Iesniedzot ievadīto personas datu informāciju, Pakalpojuma sniedzējam ir klienta piekrišana šo informāciju izmantot savā un klientu labā.

8.3. Personas datu avots paātrina Klientu apkalpošanas procesu Lecas24.lv reģistrācijas procesā un pirkumu veikšanas procesā.

8.4. Reģistrācijā iekļautie Personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese: pilsēta, iela, māja, dzīvoklis, pasta indekss.

8.5. Personas datus apstrādā Ltd Läätsed24.ee, reģistrācijas kods 12184293, adrese Reti tee 12 Peetri alevik, Rae pagasts, Harjumaa 75312, tel. +371 6616 3582.

8.6. Personīgā informācija, kas nepieciešama, lai Pakalpojumu Lietotājs saņemtu savas pasūtītās preces no uzņēmuma.

8.7. Personas datu aizsardzība garantē drošības pasākumus.

8.8. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nosūtīt personas datus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams.

8.9. Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Pakalpojuma Lietotāja personas datus, ja likums to prasa.

8.10. Pakalpojuma Lietotājam ir tiesības pārbaudīt personas datus par viņu, kā arī mainīt tos vai noņemt tos no reģistra.

8.11. Pakalpojuma Lietotājs dod savu piekrišanu Pakalpojuma sniedzējam, lai nosūtītu e-pastu uz norādīto adresi, iesniegtu pasūtījuma apstiprinājumu.

9. Atbildība

9.1. Pakalpojuma Lietotājs apņemas izmantot šo pakalpojumu tikai L äätsed.lv likumiem un labu nolūku attiecīgajiem mērķiem.

9.2. Pakalpojuma Lietotājs ir atbildīgs par visu Lecas24.lv nepieciešamo aparatūru, programmatūru un sakaru sistēmām, iepērkot ar datiem saistītas izmaksas, kā arī jebkurus citus izdevumus, kas rodas lietojot pakalpojumu Lecas24.lv uzturēšanu.

9.3. Pakalpojuma lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Līgumā noteikto, attiecīgi pēc likumdošanas un trešajām personām radīto zaudējumu.

10. Garantija

10.1. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par līguma noteikumiem, ja produktu informācija neatbilst ražotāju uzstādījumiem (piemēram, viena mēneša kontaktlēcas mēnesim, divu mēnešu kontaktlēcas diviem mēnešiem u.c. kontaktinformāciju).

10.2. Ievērojot produktu trūkuma atbilstības, Lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt Pakalpojumu sniedzēju, ne vēlāk kā septiņu (7) kalendāro dienu laikā no dienas, kad tas tika pamanīts.

10.3. Pakalpojuma Lietotājam ir tiesības produktu trūkumu konstatēšanai, lai pieprasītu bezmaksas produkta remontu, bet to nav iespējams vēlāk aizvietot.

10.4. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

10.5. Ja produktam konstatēts defekts, tad par to jāziņo Pakalpojuma Sniedzējam (10.2 nodaļa), kontaktlēcām jābūt to oriģinālajā iepakojumā, ar klāt pievienotu pasūtījuma numuru.

10.6. Pakalpojumu Sniedzējs nav atbildīgs par produktu defektiem, ja:

10.6.1. Pakalpojumu Lietotājs ir pārkāpis lietošanas noteikumus un nav ievērojis produktu apkopi;

10.6.2. Ja pieprasījums tiek iesniegts vēlāk kā septiņu (7) kalendāro dienu laikā, pēc kontaktlēcu saņemšanas;

10.6.3. Produkts ir ticis pašrocīgi labots;

10.6.4. Prasībai nav pievienotas kontaktlēcas, to oriģinālais iepakojums, kā arī pasūtījuma numurs.

10.7. Produktu garantiju nodrošina Ltd Läätsed24.ee, reģistrācijas kods 12184293, addrese Reti tee 12 Peetri alevik, Rae parish, Harjumaa 75312, tel. +371 6616 3582.

10.8. Lai pieprasītu savas tiesības, Lietotājam jāsazinās ar Lecas24.lv, nosūtot epastu uz adresi info@lecas24.lv

10.9. Papildus šajā punktā, Pakalpojuma Lietotāja tiesības- citas konstitucionālas tiesības.

11. Atšķirīgu viedokļu gadījumā

11.1. Domstarpības cenšas atrisināt ar kopīgu vienošanos, kas attiecas līgumu pušu sarunu ceļā. JA vienošanās netiek panākta, strīdu izšķir tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12. Lietošana

12.1. Darbības līgums, noteikumi par Lietotāja iepazīšanos ar pakalpojumu ir nepieciešami.

12.2. Līgumā, atzīmējot atbilstošo logu “Es piekrītu Lecas24.lv lietošanas noteikumiem”. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Lietotāja Līguma noteikumiem, tos saprot un piekrīt šī līguma nosacījumiem.

12.3. Rīkojuma izsniegšanas apkalpojumā Lietotājs apliecina, ka:

12.3.1. Ir savam acu ārstam vai optometristam ir izstāstījis visas pagātnē esošās problēmas, kas saistītas ar viņa redzi;

12.3.2. Zina sev vajadzīgo kontaktlēcu parametrus;

12.3.3. Zina, kā lietot un rūpēties par kontaktlēcām;

12.3.4. Apzinās briesmas, kas var rasties valkājot kontaktlēcas, kā arī, ko veicina slikta to aprūpe un nepareiza lietošana;

12.3.5. Lietotājam nav nekādu noteiktu kontrindikāciju kontaktlēcu lietošanai.

13. Noslēguma nosacījumi

13.1. Ja kādi citi nosacījumi nosaka kā citādi par kontaktlēcu valkāšanu, tas tiks ņemts vērā, taču esošie noteikumi netiks mainīti. Bet Lietotājs vienmēr var vērsties tiesā ar savām pretenzijām.

13.2. Izmantotie virsraksti un apraksti ir lietoti, lai Pakalpojuma Lietotājs izprastu visus lietošanas nosacījumus, lai viņam atvieglotu lasīšanu. Virsraksti nav juridiska interpretācija.

Jaunumi